Priser och villkor för utställare

Information till utställare:
Vi öppnar för anmälningar i januari 2023

Fri Entré
Fri Parkering
Gratis aktiviteter

Servering
BBQ
Varm korv
Arborist
Uppvisningar
Tävlingar
Expertpanel

Trädklättring
Ponnyridning
Ansiktsmålning
Fiskdamm
Minizoo

Välkommen som utställare!

Priser och villkor 2022.

Marknadsplats

Djup 2 meter = 300 kr/löpmeter

Djup 3 meter = 350 kr/löpmeter

Djup 4 meter och mer = 400 kr/löpmeter

Hyra marknadsstånd och bord

2 meters marknadsstånd = 400 kr

3 meters marknadsstånd = 500 kr

1,8 meters bord = 100 kr

Elanslutning

Enfas max 8 A = 200 kr

Trefas max 16 A = 600 kr

Övrigt

Om du säljer mat för förtäring på plats så utgår ett extra pristillägg. Vänligen kontakta Benny Petersson 0709-651202 för ytterligare information och offert.

Alla platser finns utomhus.

Obligatorisk anmälningsavgift: 250 kr.

Alla avgifter faktureras och ska vara betalda senast den 3 maj.

Vi förbehåller oss rätten att avböja deltagande om produkterna faller utanför mässans inriktning

Anmälningstiden har gått ut. Önskar du efteranmäla dig, kontakta Göran Carlander, 0703-264031

För mer information:
info@blekingetradgard.se
Benny Petersson
0709-651202