Priser och villkor för utställare

Fri Entré
Fri Parkering
Gratis aktiviteter

Servering
BBQ
Varm korv
Arborist
Uppvisningar
Tävlingar
Expertpanel

Trädklättring
Ponnyridning
Ansiktsmålning
Fiskdamm

Priser för 2024 hittar du här!

Alla bilder på denna webbplats får fritt användas av media och för utställarnas egen marknadsföring! (Här finns fler bilder)

För mer information:
info@blekingetradgard.se
Christer Persson 0709-651351