Prislista för utställare 2024

Marknadsplats

Försäljning av mat att äta på plats: Kontakta Benny Petersson 0709-651202 för offert.

Övriga priser

Djup 2 meter = 330 kr/löpmeter

Djup 3 meter = 385 kr/löpmeter

Djup 4 meter och mer = 440 kr/löpmeter

Hyra marknadsstånd

2 meters marknadsstånd = 425 kr

3 meters marknadsstånd = 525 kr

1,8 meters bord = 100 kr

Elanslutning

Enfas max 8 A = 200 kr

Trefas max 16 A = 1400 kr